Inscripció als Projectes LaceNet
curs 2021-2022


Important:
Cal fer una inscripció per a cada subgrup que vulgueu fer del vostre grup classe.

Projecte en el que voleu participar

Dades del Centre educatiu
Nom del centre:
Adreça electrònica:
Adreça postal:
Codi Postal:
Telèfon:
Localitat i comarca:
Adreça de la pàgina web
Dades del professor/a responsable del grup
Nom:
Adreça electrònica:
Telèfon:
Dades del grup que participarà en el projecte
Nivell:    Edat:   
Nom del grup: (si en té)
Nombre d'alumnes participants:
Observacions:
Accepto i confirmo la política de privacitat

Avís legal: D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a: Equip LaceNet Passeig d'Anselm Clavé, 19 baixos, 08262 Callús
Correu electrònic: lacenet@lacenet.org