el nas (per on ensumaràs l'olor de les peces originals)

 

algunes de les peces originals que teniu a disposició són:

 

L'Abiyoyo (Abiyoyo)
Bingo (Bingo)
I know an old lady (Conec una dona)
Jimmy crack corn (Cric catacrec)
What are little girls made of (De què són fetes les nenes)

 

torna a l'índex