El projecte Viu la llum

El Projecte _______________________________________________________

Viu la LLum  és un projecte telemàtic cooperatiu, pensat per treballar la festa de la llum amb l’alumnat d’EI, CI, CM i CS

Per participar-hi només cal que, després de fer la inscripció, incorporeu les característiques del vostre grup a l’apartat ENS PRESENTEM ( amb una fotografia o un dibuix i l’explicació de quants sou, com us dieu, quines aficions teniu, on és la vostra escola… ) i us engresqueu a desenvolupar alguna de les activitats que us proposem.

Amb les indicacions del punyalet,els nens i les nenes participants seguiran els següents passos:

- Presentació dels grups classe. Explicació de quants sou, on es troba l’escola, quins gustos teniu... I enviareu un dibuix, fotografia o imatge del grup.

- Treballs sobre la llum. Podeu realitzar tot tipus de treballs: creacions plàstiques, cançons, textos, fotografies, teatre, filmacions,... nomès cal que ho poseu en un format que es pugui veure en una pàgina web.  

Objectius___________________________________________________________

• Potenciar el treball cooperatiu entre mestres i alumnes.

• Fomentar l'ús de les tecnologies de la comunicació.

• Aportar materials i recursos per a l'estudi de la festa de la LLum.

• Impulsar la curiositat per les produccions d'altres grups classe.

Nivell _________________________________________________________________

Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària. Aules d’acollida i alumnes d’educació especial.

COMUNICATIVES:

LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

Comprendre un text amb vocabulari adient i entenedor.

Expressar oralment, de manera estructurada i coherent, idees relacionades amb l’argument de la festa

ARTISTICA I CULTURAL

Potenciar la imaginació i la creativitat.

Conèixer, apreciar i valorar una manifestació cultural: La festa de la Llum.

Il·lustrar, emprant diferents tècniques, imatges corresponents a la festa.

METODOLÒGIQUES:

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I

COMPETÈNCIA DIGITAL

Familiaritzar-se amb el web del projecte.

Saber navegar dins el web.

Fomentar l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

APRENDRE A APRENDRE

Desenvolupar i impulsar la capacitat de cooperar mitjançant el treball en grup.

PERSONALS:

AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

Desenvolupar la curiositat per les produccions dels altres grups classe.

Treballar autònomament dins l’entorn web.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANIA

Fomentar actituds de respecte i tolerància vers les aportacions dels/les companys/es del grup.

Respectar les opinions del grup.

Què treballem?________________________________________________

Els continguts de diferents àrees: llengua catalana, música i educació visual i plàstica, d’una manera interrelacionada, a partir d’una mateixa activitat.

Requisits ___________________________________________________________

És imprescindible disposar d'ordinadors i connexió a internet.

D'un mateix centre educatiu poden participar diferents grups classe.

Poden participar-hi diferents grups d’una mateixa classe.

Cal que totes les fotografies i/o dibuixos siguin originals.

Si es fan servir materials d'altres persones cal indicar-ne la procedència.

Idioma del projecte _______________________________________

Català.

Formació __________________________________________________________

Hi ha la possibilitat d'organitzar una sessió de formació sobre les habilitats bàsiques que necessita el professorat per participar en un projecte telemàtic.

Temporització _________________________________________________

És previst que el projecte es desenvolupi de gener a març.