TORNAR A L'INICI

El Projecte _____________________________________________________

"Un passeig X la Lacetània és un projecte telemàtic cooperatiu, pensat per treballar les competències digital i de coneixement de l'entorn amb l’alumnat de Cicle Mitjà d'Educació Primària.

Per participar-hi només cal que, després de fer la inscripció, incorporeu les característiques del vostre grup en un bloc que haureu de crear, si no és que ja el teniu, amb una fotografia o un dibuix i l’explicació de quants sou, com us dieu, quines aficions teniu, on és la vostra escola… Després, caldrà que us engresqueu a desenvolupar les activitats que us proposem.

Amb les indicacions de Sàlix,els nens i les nenes participants realitzaran les següents activitats:

1. Lectura comprensiva dels missatges i de les activitats que proposa en Sàlix.

2. Creació d'un bloc del grup participant amb la presentació del grup classe: Explicació del nombre d'alumnes, on es troba l’escola, què els hi agrada... Cal afegir un dibuix, fotografia o imatge del grup.
El grup classe podrà utilitzar aquest bloc independentment del projecte i amb les utilitats que cregui convenient i la resta de grups participants podran segui-lo des de l'enllaç que es crearà en el projecte.

3. Enregistrament d'audio d'aspectes de l'entorn proper a l'escola o del municipi. En aquelles escoles en les que hi participi més d'un grup, caldrà, prèviament, consensuar quin aspecte treballa cada grup.

4. Produir un audio-visual, d'uns dos minuts de durada, centrat en alguna activitat, història, llegenda, camí, monument, itinerari, … que sigui interessant de conèixer del municipi, poble o barri.

5. Elaboració d'un text (hipertext) explicant la biografia d'un personatge important en la història del municipi, ciutat o barri. Caldrà fer un treball d'investigació prèvia sobre els fets més importants que li van passar o va fer al llarg de la seva vida.

6. Creació d'un recull de fotografies d’allò més originals de la ciutat, barri, poble,…. . Cal que siguin originals i no es poden baixar d'internet.

 

Cada grup haurà de decidir quines eines telemàtiques fa servir en cada activitat i la temporalització de les seves activitats, centrant-se, això sí, en els terminis d'inici i final del projecte. 

Objectius_______________________________________________________

• Potenciar el treball cooperatiu entre mestres i alumnes.

• Fomentar l'ús de les tecnologies de la comunicació.

• Aportar materials i recursos per a l'estudi de l'entorn proper a l'alumnat.

• Impulsar la curiositat per les produccions d'altres grups classe.

Nivell _____________________________________________________________

Cicle Mitjà,aules d’acollida i alumnes d’educació especial.

 

Competències_________________________________________________

COMUNICATIVES:

LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

- Comprendre un text amb vocabulari adient i entenedor.

- Ampliar el vocabulari referent a termes i conceptes relacionats amb la geografia i la realitat social propera.

- Descriure característiques del terme municipal on es viu.

ARTISTICA I CULTURAL

- Potenciar la imaginació i la creativitat.

- Il·lustrar, emprant diferents tècniques, imatges corresponents al seu entorn proper.

METODOLÒGIQUES:

 

 

 

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I

COMPETÈNCIA DIGITAL

- Familiaritzar-se amb diferents eines i llenguatges de comunicació audiovisuals.

- Saber navegar per entorns web.

- Fomentar l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

- Consultar diferents tipus de llibres, diccionaris, enciclopèdies, documents, ... tant en paper com per Internet per obtenir informació.

- Seleccionar la part més important de la informació obtinguda.

- Organitzar informació sobre un determinat tema.

- Mostrar interès per la recerca d'informació.

APRENDRE A APRENDRE

- Descriure i analitzar diferents fets o situacions.

- Expressar les conclusions d'un treball mitjançant tècniques informàtiques i telemàtiques.

- Desenvolupar i impulsar la capacitat de cooperar mitjançant el treball en grup.

- Acceptar els errors i les dificultats en la realització dels treballs que hi ha en el projecte.

PERSONALS:

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

- Preguntar a persones per obtenir determinades informacions.

- Tenir cura de la correcció de les formes en adreçar-se a d'altres persones que participen en el projecte.

- Respectar el compliment de les normes del projecte telemàtic.

- Assumir les pròpies responsabilitats i compromisos presos.

- Treballar autònomament dins l’entorn web.

- Valorar el treball dels altres, ja que tots els treballs són dignes si es fan ben fets, tenint en compte que la creativitat es pot aplicar a qualsevol treball.

- Respectar els criteris de presentació dels treballs proposats.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANIA

- Fomentar actituds de respecte i tolerància vers les aportacions dels/les companys/es del grup.

- Reconèixer el relleu proper.

Què treballem?________________________________________________

Els continguts de diferents àrees: llengua catalana, Coneixement de l'entorn natural, coneixement de l'entorn social, i educació visual i plàstica, d’una manera interrelacionada, a partir d’una mateixa activitat.

Requisits _________________________________________________________

És imprescindible disposar d'ordinadors i connexió a internet.

D'un mateix centre educatiu poden participar diferents grups classe.

Poden participar-hi diferents grups d’una mateixa classe.

Cal que totes les fotografies i/o dibuixos siguin originals.

Si es fan servir materials d'altres persones cal indicar-ne la procedència.

Metodologia_____________________________________________________

 

Cada mestre, haurà d'adaptar la metodologia a la seva realitat (disponibilitat de l'aula d'ordinadors, alumnes/ordinadors, horari, ...). És necessari que, abans de començar el treball en el projecte, es coneguin les activitats que es proposaran als alumnes.

Els Missatges del Sàlix són el punt de partida de les activitats que han de realitzar els alumnes. La temporització de les activitats cal que la realitzi el mestre adaptant-les a les seves disponibilitats i recursos. Això sí, la creació del bloc i la presentació dels grups cal que sigui la primera activitat que es faci en el projecte.

Els missatges estaran actius a partir del començament del projecte i, excepte el primer, en el que s'explica la història del Sàlix, no tenen continuitat entre ells.

A cadascun dels missatges es demana una activitat en concret.

Recomanem que cada grup classe doni una única resposta a l'activitat que planteja el Sàlix per tal d'evitar duplicitats en el mateix grup classe. Entre els alumnes, podeu repartir les tasques a fer i, després, posar-les en comú..

Un cop elaborades les activitats, s'hauran de posar en comú en l'espai web del projecte per tal que la resta de grups puguin valorar la feina feta.

Al llarg del projecte els alumnes de les escoles podran participar en un Concurs sobre imatges de la comarca del Bages

A part de les activitats que planteja el Sàlix en els seus missatges, els mestres i alumnes teniu al web un recull de continguts territorials als que podeu accedir pel menú Comarca.

Idioma del projecte _______________________________________

Català.

Formació _______________________________________________________

Hi ha la possibilitat d'organitzar una sessió de formació sobre les habilitats bàsiques que necessita el professorat per participar en un projecte telemàtic.

Temporització ________________________________________________

És previst que el projecte es desenvolupi de febrer a maig.

 

Bibliografia ____________________________________________________

* AADD.: El Bages. Aproximació al medi natural i humà de la comarca. Ed. Mont-Blanc- Martín

* F.RECASENS.: Coneguem la Sèquia Caixa d'estalvis de Manresa

* ALEGRE P., RECASENS J.,: Introducció a l'estudi del territori i del Bages, Berguedà i Solsonès. Ajuntament de Manresa

* PASQUAL P., MASP,: Estudi didàctic d'una comarca. Vol I - II

* AADD,: Història del Bages. Vol I-II. Ed. Parcir

* AADD,: Manresa i la seva rodalia. Generalitat de Catalunya

* RECASENS, J.: Catàleg de recursos pedagògics del Bages. Generalitat de Catalunya

* COMAS F., SERRA J.A.: Itinerari d'història del Bages. Generalitat de Catalunya

* DALMAU B.: El Monestir de Montserrat. Ed. Everest

* COMAS F., SERRA J.A.: Ibers i romans. Museu Comarcal de Manresa

* SÁNCHEZ E.: El poblament pre-romà al Bages. Caixa de Manresa

* COMAS F., SERRA J.A.: La prehistòria. Visita al museu Comarcal de Manresa. Ajuntament de Manresa/CRP Bages

* CASAS M.: Història de Cardona. Patronat Municipal de Museus

* SERRA J. A.: L'evolució de poblament. Ed. Raima/ CRP

* FERRER LL.: Masies i cases senyorial del Bages. Angle/ Fundació Caixa Manresa

* SERRA J.M, SERRA J.A.: Bages, Berguedà i Solsonès. Rosa Sensat

* RUBIÓ X.: L'evolució de la població del Bages 1950 a 1996. Centre d'estudis del Bages

* DAURA A, GALOBART J.: L'arqueologia al Bages I-II. Col.legi de Doctors i Llicenciats

* AADD.: Tota una dècada 1978-1988. Regió 7

* De la vinya al celler. Ajuntament de Manresa

* AADD.: Pèl i ploma. Dossier pedagògic sobre la ramaderia del Bages. Ajuntament de Manresa

 

Vídeos ___________________________________________________________

* La industrialització al Bages. Ajuntament de Manresa. 12'

* La sèquia de manresa.Departament d'Ensenyament . 17'

* Els batecs del Bages. Grup de video. 20'

* Sant Benet de Bages. CRP Bages. 14'